ISRAELISKA ARMENS MORD PÅ FARTYG I SHIP TO GAZA

FN - KOMMISSIONEN 22 SEPT

Ofattbart våld på Ship to Gaza

Av TT 22 SEPTEMBER 21.55


Israels militär använde ofattbart våld under bordningen av hjälpkonvojen Ship to Gaza i maj då nio turkiska aktivister sköts till döds, enligt en utredning från FN:s råd för mänskliga rättigheter som blev känd på onsdagen.

"Uppförandet från Israels militär och annan personal mot passagerarna på flottan var inte bara oproportionerligt för tillfället men visade också nivåer av totalt onödigt och ofattbart våld", skrev utredningen.

Det finns "klara bevis" för "uppsåtligt dödande tortyr", enligt utredningen som också fastslår att bordningen stred mot internationell lag och mot de mänskliga rättigheterna.

Chefen för Israels militära styrkor, Gabi Ashkenazi, har tidigare försvarat sina soldaters bruk av dödligt våld under förhör av en israelisk kommission som separat utredde händelsen.

FN:s utredande kommission inledde sitt arbete i mitten av augusti.

Fakta: Nio dödades på Ship to Gaza
-Den 30 maj seglade de sex fartygen med förnödenheter från Ship to Gaza med målet att tillfälligt bryta Gazablockaden.

-Den 31 maj bordades fartygen och nio människor dödades. Samtliga dödade var turkiska medborgare och fanns ombord på färjan Mavi Marmara.

-Händelsen väckte stor internationell uppmärksamhet och flera länder kritiserade Israel för att använda oproportionerligt våld.

-Omkring 700 aktivister fanns med på flottans fartyg. Elva svenskar åkte med båtarna, bland andra författaren Henning Mankell, konstnären och musikern Dror Feiler — som misshandlades av den israeliska militären — och Mattias Gardell, professor i religionshistoria.

ISRAELISKA ARMENS AGENDA

Skådespelet som utfördes när Israeliska soldater firades ner på detta kamikaze-liknande sätt,
är bland det mest cyniska jag någonsin skådat.

Jag har mycket svårt att övertyga mig om att detta är standard-procedur när Israeliska armen bordar ett fartyg innehållande bla "misstänkta terrorister".

Mycket märkligt att fira ner soldater en och en när man räknar med motstånd som i detta fall.
OM det inte ingår i deras agenda.

I detta fall skulle det då kunna vara att få NÅGON slags anledning
att bruka skarp ammunition,vilket också skedde !!


Till och med G.Bush hade kunnat räkna ut vad som skulle hända.

Det hela såg ut som ett noga uträknat scenario, från cyniska politiker med människo-förakt.

Förmodligen ingår detta i Israels AGENDA den närmaste tiden,vilket då inbegriper att Hamas maktställning i Gaza ska stärkas och möjligen att väg ska banas för ett angrepp mot Libanon.

Så länge Hamas kan fortsätta styra i Gaza ges Israel större utrymme att fortsätta med de illegala bosättningarna, att bygga murar runt sina koncentrationsläger och att allmänt utarma den palestinska befolkningen.
Därför ligger det i deras intresse att Hamas bibehåller sin maktposition i Gaza.

Både Hizbollahs och Hamas ökande rekryteringar genom åren har i stort sett styrts av Iraels agerande,och utan dessa grupperingar hade Israel haft MYCKET svårt att försvara sitt övervåld och andra kränkningar mot de mänskliga rättigheterna.

DET ÄR ETT RUTTET SPEL MED STORT FÖRAKT FÖR MÄNNISKORS LIV SOM PÅGÅR

Missa inte 
Mankells artikel i DN/boklördag.

Vad som slår mig är att en världskänd författare och debattör tillåts bevittna brutalitet,stölder och liknande.
Trots att det var allmänt känt att han var med på fartyget.

Detta ser jag som ett tecken på häpnadsväckande odisciplin,och att Iraeliska armen har en slentrianmässigt brutal kultur som de inte ens klarar att bemästra vid ett tillfälle när det som bäst skulle behövas.
Man behöver inte stor fantasi för att förstå vad som kan ske när inga vittnen finns och de "behandlar" människor med semitiskt ursprung.

ISRAEL - KRIGSFÖRBRYTARE ?Den Israeliska regeringen har alltid tillhört de som fördömt  terrorism mest frekvent,men de vägrar att godkänna Domstolen i Haag.
Detta är inte särskilt förvånande,eftersom de själva utför terror-dåd utanför Israels gränser.
Sådana brott mot folkrätten skulle ju kunna leda till att de ansvariga ställs till svars inför denna domstol.

( Tidningen the Guardians rapport om ev. krigsförbrytelse under Iraels attack mot Gaza: )

Nästa steg,vad blir det ?
Tänker de retroaktivt illegalisera krigsförbrytartribunalen i Nurnberg också ?
Det vore ju fullt logiskt isåfall,för om man inte respekterar internationella lagar och folkrätt bör det väl ske med någon slags konsekvens ?

Nürnbergrättegångarna 

Nürnbergprocessen är benämningen på den rättegång i Nürnberg 1945-1946. där segrarmakterna i andra världskriget ställde militära och politiska ledare från det besegrade Nazityskland inför rätta. Se även Nürnbergprocessen,

BÖRJAN PÅ JUNI 2010

På videon som Iraelisk militär lämnat ut,ser man passagerare försvara sig mot ett beväpnat angrepp på internationellt vatten.

Vid denna terrorist-attack blev ca 10 passagerare dödade, samt 30 skadade.

När terroristerna/piraterna tagit över fartyget styrde de det in på Iraeliskt territorialvatten,och tog passagerarna som gisslan.

Attacken i sig, har fördömts av FN:s säkerhetsråd

 
FÖRDÖM TERRORISTHANDLINGAR SOM UTFÖRS AV STATER !!!!
 

INTERNATIONELLA DOMSTOLEN I HAAG

Den Internationella domstolen i Haag (engelska International Court of JusticeICJfranska Cour internationale de justiceCIJ), är en internationell domstol och ett av de Förenta nationernas sex huvudorgan.

 Domstolens uppgifter regleras av FN-stadgans XIV kapitel också kallade ICJs stadgar.[1] Domstolen har sätekansli och sessionssalar i Fredspalatset i Haag. Domstolen är en efterföljare till denInternationella mellanfolkliga domstolen (1923-1945) vilken var en institution till Nationernas förbund.

Domstolen består av 15  domare  valda för nio år av  FN:s säkerhetsråd  och  generalförsamling . Dessutom får länderna som är part i målet tillsätta en egen domare var. Dessa domare är vanligtvis från länderna som är parter i målet och röstar mot varandra, så att deras röster tar ut varandra. Domarna ska samtliga vara av olika nationaliteter. Av dessa är en ledamot ordförande.

Uppgiften består i att avgöra rättstvister mellan nationer samt att tolka  internationella   avtal , då en  tvist  kring ett sådant uppstått. Namnet kommer sig av att domstolen är belägen i den nederländska staden HaagSture Petrén är den ende svensk som ingått som domare i Internationella domstolen (1968-1976).


Verksamhet 

Domstolen  grundades 1945 av Förenta nationerna (FN) för att året efter ta över de uppgifter som den "Permanenta internationella domstolen" tills dess hade haft. Stadgan för den internationella är det konstitutionella dokument som reglerar domstolen. Domstolen arbete innefattar många rättsliga fall, trots detta har domstolen tagit hand om relativt få fall. Sedan 1980-talet har det dock blivit populärare att använda domstolen främst bland utvecklingsländer. Kapitel 14 i FN:s stadga ger säkerhetsrådet rättighet att genomdriva de beslut som domstolen tagit, dock kan detta stoppas i rådet med hjälp av det veto som de fem permanenta medlemmarna har.

Sammansättning 

Den internationella domstolen i Haag består av 15 domare som alla har valts in av FN:s generalförsamling och FN:s Säkerhetsråd. Ledamöterna väljs in till en mandatperiod som är nio år. Varje ledamot kan maximalt sitta i domstolen under tre mandatperioder. Valen till domstolen sker var tredje år vilket betyder att en tredjedel av ledamöterna byts ut - alternativt väljs om - detta för att säkerställa kontinuitet i domstolen.

Om en domare skulle avlida under sin mandatperiod så ersätts denne generellt sett av en ny domare av samma nationalitet. Det kan aldrig sitta mer än en domare av samma nationalitet vid samma tidpunkt - detta för att en nations intressen inte ska gynnas. Enligt artikel 9 i Internationella domstolens stadga ska ett medlemskap i domstolen representera "de viktigaste formerna av civilisationen och de huvudsakliga rättsliga systemen i världen".

Domarna får avge gemensamma uttalanden såväl som att ge sina egna yttranden. Beslut i domstolen sker enligt majoritetsprincipen.


TERRORORGANISTATIONEN   Irgun

Irgun Zvai Leumi (på svenska "Nationella militära organisationen"), grundades av judiska högernationalister och verkade i Palestina åren 1931-48. Den anses av många ha varit en terrorgrupp, och stämplades officiellt som sådan under Palestinas tid som brittiskt mandat.
Syftet med gruppens attacker var att med "våldsamma medel" bekämpa Palestinas araber och brittiska institutioner i Palestina.
Organisationens ledare var under åren 1943-1948 Menachem Begin, som senare blev Israels premiärminister.
Irgun utförde ett stort antal terrordåd. Det mest välkända var mot King David Hotel i Jerusalem 1946. I denna attack, som ursprungligen beordrats av David Ben-Gurion, dödades  sammanlagt 91 personer. Eftersom sprängladdningen levererades med hjälp av en lastbil som användes för mjölktransporter, betraktas detta ibland somdet första exemplet på användandet av en bilbomb i Mellanösternkonflikten. En annan uppmärksammad raid var den som ledde till Deir Yassin-massakern 1948.

TERRORORGANISATIONEN Sternligan, (  LEHY )

 var en sionistisk terrorgrupp, aktiv under 1940-talet. Gruppen bildades 1940 under det hebreiska namnet LoMame Ferut Yisrael, LEHY ("Israels frihetskämpar") men hade föregåtts av liknande grupper som med våld bekämpade det brittiska inflytandet i Palestina. Britterna kallade gruppen Sternligan efter dess ledare Avraham Stern, som mördades 1942.
Medlemmar ur Sternligan låg bakom mordet 1944 på Storbritanniens högste representant i Mellanöstern, Lord Moyne.
 1948 mördades FN-sändebudet Folke Bernadotte i Jerusalem.
( *1 )
Attentatet skall ha beordrats av blivande premiärministern, Yitzhak Shamir, 
som övertagit det operativa ansvaret för gruppen efter Sterns död 1942.
Mordet på Bernadotte väckte stor uppståndelse och ledde till att ligan förklarades olaglig i Israel, varpå den upplöstes.
1980 instiftade israeliska staten en tapperhetsutmärkelse döpt efter terrorgruppen. Den ges till medlemmar av Sternligan som anses ha bidragit till den israeliska statens grundande.

I ISRAEL BLEV TERRORISTER STATSLEDARE.

OCH DE SOM FEGT MÖRDADE FOLKE BERNADOTTE FICK SENARE  "MEDALJ FÖR TAPPERHET",av staten som själv så kraftfullt "bekämpar terrorismen"....

Om man tittar på Israels ledare genom åren,så liknar det mest ett register över förbrytare.

Ariel Sharon tex,den som släppte in falangisterna i flyktinglägren Sabra och Shatila 1982 när Israel ockuperade Libanon,och lät dem slakta palestinska barn,kvinnor och åldringar.
En av förra århundradets vidrigaste krigsförbrytelser,iscensatt av Sharon som då var ÖB,och sedermera blev statsledare.


DE SEMITISKA SPRÅKEN OCH DE ETNOGRAFISKT TILLHÖRANDE LÄNDERNA:

Södra Medelhavet :

Västerut från Gibraltar,hela nordafrikas kust och upp till Turkiska gränsen.

Västsemitiska folk

Samt i stort sett allt i orienten,om man inte är alltför noggrann.

östsemitiska folk

EN  "ANTI-SEMIT",VEM/VAD ÄR DET ?

Det kan vara någon som tankemässigt,
rasistiskt,
 och ofta rent praktiskt 
förföljer

tex palestinier.Eller andra semiter.

Eftersom de illegala bosättningarna så gott som uteslutande bebos av "ny - Israeler" ( ej födda i semiten ),som bor på mark där etnisk rensning ägt rum så kan man med visst fog benämna dem ANTI-SEMITER?!

DET KAN OCKSÅ VARA EN STAT/IDEOLOGI SOM UTFÖR
ETNISKT/RASISTISKA RENSNINGAR.


T.E.X.  ISRAEL...
 

RASISTISKA STATER

SAMARBETAR.

Alla känner kanske inte till att Israel under många år samarbetade med den rasistiska apartheid - regimen i Sydafrika.
Det rörde sig tex om vapenleverenser och Israeliska "säkerhetsexperter" som utbildade sydafrikaner i kampen mot "terrorister" ( Nelson Mandela och hans gelikar i ANC....).

*

Rasister samarbetar globalt,ingen större nyhet.

Vad som DÄREMOT kanske förvånar EN DEL är att SVERIGE-DEMOKRATERNA STÖDER ISRAELS SLAKT
 PÅ BÅTEN ?
se nedan:

Skriv en kommentar: (Klicka här)

123minsida.se
Bokstäver kvar: 160
OK Skickar...

Dave Newsmill | Svar 05.08.2010 16:06

Sender en hilsen fra det sydlige England. Jeg læste jeres artikler med stor interesse og har anbefalet legeret op for en Pulitzer-prisen. Det eneste der mangler

Se alla kommentarer

| Svar

Senaste kommentarer

10.05 | 20:28

De nada... Men bara för det så lade jag till en bild från Parque del Oeste !

...
10.05 | 19:42

Tack Mats för att du får mig att längta till Madrid.

...
04.09 | 13:58

Ja ett retroaktivt förbud,med böter skulle kunna svida i en stor del av nuvarande medelklassens plånböcker...

...
04.09 | 06:04

Somliga av oss aldrig blivit till.
Min mormors far blev en auktionsvara som 6 åring. När han var elva fick han gå tre veckor i skola, vid 13 konfirmera sig.

...
Du gillar den här sidan
Hej!
Prova att göra en egen webbsida precis som jag.
Det är enkelt och du kan prova helt gratis.
ANNONS